Podaj wzór funkcji kwadratowej określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności jeżeli wiadomo, że wykres tej funkcji otrzymamy z wykresu
a) y= -3x² przez przesunięcie o 4 jednostki w lewo i 1 w górę.
b) y= ¼x² przez przesunięcie o 9 jednostek w prawo

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T13:58:22+01:00
Podaj wzór funkcji kwadratowej określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności jeżeli wiadomo, że wykres tej funkcji otrzymamy z wykresu
a) y= -3x² przez przesunięcie o 4 jednostki w lewo i 1 w górę.

y=-3(x+4)²+1
Zbw=(-∞,1>
F.rośnie dla x∈(-∞,-4)
F.maljąca dla x∈(-4,∞)

b) y= ¼x² przez przesunięcie o 9 jednostek w prawo
y=¼(x-9)²
Zbw=<0,-∞)
F.rośnie dla x∈(9,∞) F.maljąca dlax∈(-∞,9)