1.Zad.Suma czterech kolejnych liczb parzystych jest równa 540.
2.Zad.Cena rogala stanowi jedenaście piątych ceny bochenka chleba.Za 4 rogale i dwa bochenki chleba zapłacono 6,30zł.Oblicz cene.
3.Zad.Karina i Basia mają łącznie 35 lat Basia jest o 5 lat starsza od podwojonego wieku Kariny.
4.Zad.Za trzy lata matka będzie trzy razy starsza od córki.Dwa lata temu córka była cztery razy młodsza od matki.Oblicz wiek każdej z nich teraz.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T14:51:35+01:00
Zad.1
liczbę parzystą możemy zapisać jako :2a
każda kolejna liczba parzysta jest większa o 2
a więc:
2a+ (2a+2)+(2a+4) +(2a+6)=540
8a+12=540
8a=528
a=66

wiec naszą 2a -132
2a+2 - 134
2a+4- 136
2a+g -138

zad2.
zad.3
K- wiek Kariny
B-wiek Basi
k+b= 35
wiek Basi : 2*k+5
a więc :
(2*k+5)+k=35
3k=30
k=10
wiek Basi : 35-10=25

zad.4
M- wiek matki
C-wiek córki
m-2 - wiek mamy dwa lata temu
m-2 = (c-2 )* 4 - wiek mamy dwa lata temu - 4 razy starsza od córki.
a wiec :
m-2=(c-2)*4 m-2=4c-8 m=4c-10 i podstawiamy do drugiego równania:
m+3= (c+3)*3 wiec 4c-10+3=3c+9
c=16
m +3= (16+3)*3 m+3=57
m=54