Streszczenie 2 fragmentów ewangelii. ::

***
(J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.


***
(Łk 21,25-28.34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

3

Odpowiedzi

2009-11-22T13:33:12+01:00
1.Piłat spytał się Jezusa czy jest królem żydowski. Jezus mu odparł czy mówi to od siebie czy inni mu kazali. Ten spytał się go co uczynił a Chrystus powiedział, że jego Królestwo nie jest z tego świata, bo jeśliby było to słudzy Jego bili by się aby nie został wydany żydom. Spytał się ponownie Piłat Jezusa czy jesteś Królem a Ten mu odparł, że jest. Przyszedł na świat aby dać świadectwo prawdzie.

2.Jezus powiedział uczniom, że podczas apokalipsy ludzie będą bezradni. Ludzie ujrzą też Syna Człowieczego nadchodzącego z wielką mocą i chwałą. Jezus ostrzega,aby ludzie nie grzeszyli , nie troszczyli się o doczesność , aby czuwali i modlili się ponieważ tylko tak mogą uniknąć tego co się wydarzy.
4 3 4
2009-11-22T13:35:41+01:00
Pierwszy fragment mówi o spotkaniu Jezusa z Piłatem. Wtedy to Piłat zapytał Jezusa, czy jest królem. Odparł, że owszem, jest. Pytał także o królestwo, na co Jezus rzekł, że jego królestwo nie jest z tego świata. Piłat wypytywał również o pochodzenie, o to czy jest Królem Żydowskim. Odpowiedź brzmiała: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?

Drugi fragment mówi o spotkaniu Jezusa z uczniami. Opisane w nim jest proroctwo o Synu Człowieczym, które wygłasza Jezus. Wg ostatniej linijki należy czuwać, bo nie wiadomo, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy na ziemie i wypełni swoje posłannictwo.
3 1 3
2009-11-22T15:55:55+01:00
1)

Ewangelia przedstawia rozmowę między Jezusem i piłatem. Piłat chcąc upewnić się czy Jezus został mu słusznie wydany, pyta go czy jest króle. Jezus odpowiada ze jest królem ale nie z tego świata.Że jego słudzy nigdy by go nie wydali. Mówi ze zydzi wydali go ponieważ nie rozumieli jego słów, bo tylko Ci którzy są z "prawdy" te słowa rozumieją. piłat tez nie zrozumiał.

2)

Ewangelia opowiada o końcu świata. Wynika z niej że będzie to bardzo straszne dla ludzi przeżycie i że wtedy Jezus Chrystus przyjdzie na ziemie wybrac tych ludzi którzy nie mają nic na sumieniu, których serca są czyste. Przestrzega nas ze mamy być czujni, i nie ustawać w wierze by uniknąć tego wszystkiego.
2 5 2