Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T14:43:49+01:00
Pieniądz obecnie na całym świecie stanowi niezbędny czynnik życia gospodarczego, jest tak oczywisty, że wprost trudno sobie wyobrazić istnienie jakiejkolwiek społeczności cywilizowanej pozbawionej tego instrumentu wielostronnego działania. Z pieniądzem bowiem mamy styczność każdego dnia.

Historia pieniądza jest jednym z przekrojów historycznego rozwoju społeczeństwa, ukazującym przede wszystkim zjawiska gospodarcze, ale też polityczne, kulturalne i obyczajowe.

Kiedy wynaleziono pieniądz? Mimo stu kilkudziesięciu lat fantastycznych odkryć archeologicznych- nie wiemy do dziś. Można jednak dość łatwo określić, w jakiej fazie rozwoju cywilizacji to się stało. Nie zdarzyło bowiem się to wtedy, kiedy jakiegoś towaru było tyle, że jego nadmiar można było jako pieniądz gromadzić w skarbach . Pieniądz musiał się pojawić, gdy...stał się potrzebny. Bez wątpienia był wynalazkiem. Nie narodził się w głowie jednego człowieka, mógł wejść w użycie tylko przez uzgodnienie. Pieniądz był więc dzieckiem swoistej, niepisanej umowy społecznej.

Zanim jednak pieniądz przybrał najbardziej typową i praktyczną formę krążka monetarnego i zanim forma ta uzyskała prawie całkowitą wyłączność, zachowując ją przez całe następne stulecia zarówno u nas jak i w innych krajach uchodziły: prymitywne ulane kawałki metalu, bydło, misterne ozdoby srebrne, futra, tkaniny, narzędzia, broń w zależności od kraju, epoki, od warunków i możliwości społeczeństwa, które go wytwarzało i którego potrzebom miał służyć.

O istnieniu pieniądza, niezależnie od jego postaci zewnętrznej, mówimy wtedy, gdy w danym społeczeństwie pojawia się produkcja towarowa, a więc gdy wytwórczość dóbr materialnych przewyższa własne potrzeby producenta i nadwyżka zostaje przeznaczona na zbyt w zamian za inne dobra. Początkowo taka wymiana nadwyżek produkcyjnych polegała na bezpośrednim przekazywaniu jednego towaru za drugi. Stopniowo jednak zaczęto się posługiwać trzecim towarem, za który producent sprzedawał swój wytwór i za który następnie nabywał jakiś potrzebny mu artykuł. Ów trzeci towar, jeśli zyskał powszechne uznanie jako wymiennik innych towarów, jeśli był traktowany jako ogólny ich ekwiwalent stawał się przez to samo pieniądzem, nie tylko służąc wymianie, ale i pełniąc funkcję miernika wartości wszelkich dóbr. Przy jego pomocy można już było określić i wyrazić wartość każdego innego towaru.
1 4 1