Także matematyka

oblicz do jakich głębokości można budować w Polsce kopanie przyjmując że temperatura podnosi się wraz ze wzrostem głębokości średnio o 1 stopień Celciusza na 35m temperatura na powierzchni ziemi wynosi 7 stopni Celciusza człowiek może pracować w temperaturze nie przekraczającej 30 stopni Celciusza.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T13:37:43+01:00
Proszę:
30st.-7st.=23st.C
23st.C*35m=805m
Odp: Kopalnie można budować do 805 metrów.