Odpowiedzi

  • rsf5
  • Rozwiązujący
2009-11-22T14:09:49+01:00
•Pow. 388 634 km² przed zajęciem Zaolzia a po zajęciu 389 720 km²
•34 849 000 w 1939r
•Całkowita długość granic Polski - 5529 km
Granice z sąsiednimi państwami wg długości:

-z Niemcami - 1912 km
-z ZSRR - 1412 km
-z Czechosłowacją - 984 km
-z Litwą - 507 km
-z Rumunią - 349 km
-z Wolnym Miastem Gdańsk - 121 km
-z Łotwą - 109 km
granica morska - 71 km(z Mierzeją Helską 140 km)
•Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, Niemcy ,Litwini , Rosjanie
•Niemcy - centralne i Prusy Wschodnie,
Czechosłowacja do 1938 ,
Słowacja od 1939,
ZSRR (Ukraińska i Białoruska SRR)
Litwa,
Łotwa,
Rumunia,
Węgry - od 1939
•Stolica Warszawa
•II Rzeczpospolita