Zad.1. Wskaż, które z podanych przykładów reakcji chemicznych są reakcjami egzoenergetycznymi, a które endoenergetycznymi.

a) spalanie gazu ziemnego w kuchence gazowej
b) reakcja magnezu z kwasem solnym
c) reakcja rozkładu manganianu(VII) potasu
d) spalanie siarki w tlenie
e) spalanie drewna w kominku
f) smażenie kiełbasek na patelni
g) spalanie węgla w kotłowni

Zad.2.Wskaż, które z poniższych określeń dotyczą wodoru.

a) bezbarwny gaz
b) związek chemiczny
c) jego symbol chemiczny to H
d) jest palny
e) występuje w gazach wulkanicznych
f) powstaje w procesie fotosyntezy

Zad.3. Uzupełnij słowny zapis przebiegu reakcji syntezy wodoru z innymi pierwiastkami chemicznymi.

a) ........................... + ...................... -----------> chlorowodór

b) azot + wodór ------------> ................................

c) .......................... + ........................ -----------> wodorek litu

d) magnez + wodór -------------> .....................................

e) wodór + siarka ---------------> .....................................


Prosze aby ten kto rozwiązuje te zadania rozwiązał wszystkie te 3 zadania bo zgłoszę wasze odpowiedz jako złe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T13:47:20+01:00
Zad.1
reakcje egzoenergetyczne:
a,d,e
reakcje endoenergetyczne :
b,c,f,g

2.a,c,f

3.a)chlor+wodór
b)wodorek azotu
c)lit+wodór
d)wodorek magnezu
e)siarkowodór