Odpowiedzi

2009-11-22T13:48:11+01:00
Wykaż że 3 pierw.5 + 1 = pierw.[ 46+ 6pierw.5}

3√5 +1 = √(46 +6√5) /()²
(3√5 +1)² = [√(46 +6√5)]²
9*5 +6√5 +1 = 46 +6√5
45 +6√5 +1 = 46 +6√5

6√5 +46 = 46 +6√5

L=P c.n.d ( co należało dowiesc )