Odpowiedzi

2009-05-17T09:53:12+02:00
ELEMENTY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
Elementy modelowania proceduralnego.
• modelowanie proceduralne vs. modelowanie geometryczne;
• wzorce regularne: okrag, prostokat, trójkat;
• operacje teorio-mnogosciowe na modelach proceduralnych;
• wzorce stochastyczne: szum Perlina, modyfikacje szumu Perlina, fBm i turbulencja;
6. Reprezentacja i wizualizacja obiektów trójwymiarowych
• współrzedne jednorodne i transformacje afiniczne;
• krzywe kubiczne;
• powierzchnie tensorowe;
• reprezentacja wieloscianów;
• wybrane algorytmy renderingu 3D;
7. Modele cieniowania obiektów trójwymiarowych
• interakcja swiatła z powierzchnia;
• powierzchnie matowe, model Lamberta;
• modele empiryczne: Phonga, Blina, Schilcka;
• modele fizyczne: Cooka-Torrance’a, Hapke, Lafortune;