Mam 3 zadanka z matematyki. ^^ Daję 30 punktów, ale tylko jeżeli 3 zadania będą rozwiązane i to prawidłowo tak jak wszystko powinno byĆ. Akceptuję tylko dobre rozwiązania, inne odrzucam. Do jutra (godz: 17:00) czekam na DOBRE ROZWIĄZANIA.

1. W parku rośnie kilkadziesiąt drzew: 46% to lipy, 36% to akacje, a 8% to dęby. Pozostałe 5 drzew stanowią modrzewie. Ile jest akacji?

2. Cenę spodni, które kosztowały 120 zł obniżono najpierw o 20% a następnie jeszcze o 15%. Ile kosztują spodnie po obu obniżkach?

3. Komputer, który kosztował 2500 zł, przeceniono i teraz kosztuje 2000 zł. Telewizor przeceniono o taki sam procent jak komputer i kosztuje teraz 3200 zł. Ile kosztował telewizor przed obniżką?

Pamiętajcie. Przyjmuję tylko prawidłowe rozwiązania. Pozdrawiam! :)

3

Odpowiedzi

2009-11-22T14:00:59+01:00
Zad.1]100%-46%-36%-8%=10%,,,10%=5drzew →100%=50 drzew,,,akacje to 36%,więc:36%z 50=0,36×50=18 ,,odp.akacji jest 18.,,,zad.2]120zł-20% z 120=120-0,2×120=120-24=96-15% z 96=96-0,15×96=96-14,4=81,6,,,odp.spodnie teraz kosztują 81,6zł,,,zad.3]2500=100%, a 2000=x%→x=2000×100:2500=80%→ obniżono o 20%,,,80%=3200zł→100%=x→x=100×3200:80=4000zł,,odp.telewizor kosztował 4000zł-pozdrawiam
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T14:05:27+01:00
1. W parku rośnie kilkadziesiąt drzew: 46% to lipy, 36% to akacje, a 8% to dęby. Pozostałe 5 drzew stanowią modrzewie. Ile jest akacji?

100%-(46%+36%+8%)=100%-90%=10%
5-10%
x-36%
5*36/100=180/10=18
Odp. Jest 18 akacji

2. Cenę spodni, które kosztowały 120 zł obniżono najpierw o 20% a następnie jeszcze o 15%. Ile kosztują spodnie po obu obniżkach?

120zł-100%
x-----20%
120*20/100=2400/100=24
120-24=96

96-100%
x---15%
96*15/100= 1440/100= 14.4
96-14,4= 81,6

3. Komputer, który kosztował 2500 zł, przeceniono i teraz kosztuje 2000 zł. Telewizor przeceniono o taki sam procent jak komputer i kosztuje teraz 3200
zł. Ile kosztował telewizor przed obniżką?

2500-100%
2000-x
2000*100/2500=80

3200-120%
x-100%
3200*100/120≈2666,67
2009-11-22T14:19:50+01:00
1. W parku rośnie kilkadziesiąt drzew: 46% to lipy, 36% to akacje, a 8% to dęby. Pozostałe 5 drzew stanowią modrzewie. Ile jest akacji?

Najpierw sprawdźmy ile procent stanowią modrzewie. Znamy ich liczbę i dzięki temu, z proporcji będziemy mogli wyliczyć ilość ich wszystkich.
Lipy -46%
Akacje - 36%
Dęby - 8%
Razem: 46+36+8 = 90%
100% - 90% = 10% I tyle procent stanowią modrzewie. A jest ich 5. Proporcja:

Jeśli 5 drzewek - 10 %
To x drzewek - 100%

Na krzyż:

10 * x = 5 * 100
10x=500 /:10
x=50

Czyli mamy 50 drzew. W zadaniu pytają o akacje. Stanowią one 36% całości. Znowu nasza niezastąpiona proporcja :)

50 - 100%
x - 36%

100x = 1800 /: 100
x=18

Odp.: W parku jest 18 akacji.

Zad.2
Cenę spodni, które kosztowały 120 zł obniżono najpierw o 20% a następnie jeszcze o 15%. Ile kosztują spodnie po obu obniżkach?

Ani się waż dodawać tych 20 i 15%!! Nie wolno!! Trzeba robić wszystko po kolei ...
Spodnie kosztowały 120zł. Obniżono je o 20%.
Proporcja ...

Jeśli 120 zł - 100%
To x zł - 20%

100x=120*20
100x=2400 /:100
x=24

20% to 24 zł. O tyle obniżono spodnie. Odejmujemy więc tyle od pierwotnej ceny:
120-24 = 96zł.

Ale potem spodnie obniżono o 15%. Ah ta nieśmiertelna proporcja ...

96 - 100%
x - 15%
100x= 1440 /:100
x=14,40zł.

Od 96 zł odejmujemy 14,40zł.
96-14,40 = 81,60zł.

Odp.: Spodnie po dwóch obniżkach kosztowały 81,60zł.

Zad.3
Komputer, który kosztował 2500 zł, przeceniono i teraz kosztuje 2000 zł. Telewizor przeceniono o taki sam procent jak komputer
i kosztuje teraz 3200 zł. Ile kosztował telewizor przed obniżką?

Bardzo będziesz zła, jak zastosuję proporcję? :)

Komputer kosztował 2500zł. Czyli 100%. Po przecenie kosztował 2000 zł. Czyli przeceniono go o 500 zł, co stanowi x %

2500 - 100%
500 - x
2500x=50000 /:2500
x= 20%

Teraz zajmijmy się telewizorem. Teraz kosztuje 3200zł, a przeceniono go o 20%.
100%-20% = 80%
Czyli 3200zł to 80% kwoty wyjściowej. A my szukamy początkowej kwoty, która stanowi 100%.

3200 - 80%
x - 100%
80x=320000 /: 80
x= 4000zł.

Sprawdzimy? Jeśli obliczymy 20% z 4000zł to otrzymamy 800. A o tyle właśnie przeceniono ten telewizor.

Odp.: Telewizor przed obniżką kosztował 4000zł.

Mam nadzieję, że się nie machnęłam.
Proszę o ewentualne poprawienie mnie.
Pozdrawiam.