Na osi liczbowej zaznaczono przedzial a złożony z tych liczb rzeczywistych których odległosc od punktu 3 jest nie wieksza od 4,5.Przedział a przesunieto wzdłuz osi o 2 jednostki w kierunku dodatnim,otrzymując przedział B.Wyznacz wszystkie liczby całkowite które należą jednoczesnie do A I B .

błagam o poomoc i z góry dziękuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T14:15:49+01:00
Narysuj sobie oś liczbową i zaznacz na niej liczby od -2 do +9,5 używając jednostki 0,5. Teraz, rozpoczynając od liczby 3, "pójdź" w lewo i w prawo o 4,5 , czyli na Twojej osi musisz policzyć do dziewięciu zarówno w lewo, jak, i w prawo od trójki. Na lewo otrzymasz liczbę -1,5 , na prawo +7,5. Zaznacz je zamalowanym kółeczkiem, a następnie zaznacz zbiór A zawarty pomiędzy tymi dwoma liczbami. Następnie, wykonujesz działanie -1,5 + 2 = 0,5 --> i otrzymujesz pierwszą wartość zbioru B, również zaznaczasz ją na osi zamalowanym kółeczkiem. To samo robisz z końcową wartością zbioru A, czyli 7,5 + 2 = 9,5 --> i otrzymujesz końcową wartość zbioru B, którą zaznaczasz zamalowanym kółeczkiem na osi. Zaznacz zbiór B i zakreskuj tą część osi, która jest wspólna dla zbioru A i B. Następnie napisz 0,5≤x≤7,5
x∈<0,5 , 7,5>, x∈C
x={1,2,3,4,5,6,7}
Czyli liczby te to 1,2,3,4,5,6,7
1 5 1