Odpowiedzi

2009-11-23T15:58:47+01:00
Miejsce prezydenta w strukturze państwa zostało rostrzygnięte przez Konstytucje,która w art.10 wydziela władze wykonawczą,władze ustawodawczą i władze sądowniczą. tak więc w zakresie uregulowań konstytucyjnych administracyjnoprawne funkcje Prezydenta nie muszą być uzasadnione jakokąlwiek dodatkową argumentacją. Poszczególne argumentacje popierane określoną większością parlamentarną decycją o zasięgu i treści kompetencji Prezydenta,które zresztą wydają się być niewystarczjąco szerokie,zważywszy iż
Prezydent pochodzi z woli narodu, a posłowie i senatorowie tylko z woli grup obywateli.
W sferze stosunków zagranicznych Prezydent ma pozycje zwierzchnią w zakresie najwyższego przedstawiciela RP; a niekiedy wyłączną np. do ratyfikacji umów międzynarodowych.
W sferze prawodawstwa nadzwyczjnego Prezydent może wprowadzić stan wyjątkowy i stan wojenny.

RADA MINISTRÓW
tworzy politykę wewnętrzną i zagraniczną RP. do nich należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.
zapewnia wykonanie ustaw;
wydaje rozporządzenia; chroni interesu Skasbu Państwa;
zapewnia bezpieczństwo zewnętrzne i wewnętrze państwa oraz porządek publiczny;
uchwala projekt budżetu państwa;
sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynności służby wojskowe itd