Zad.1 W lipcu w 1998r było na świecie 5926 mln ludzi, a w lipcu 1999r liczba ludzi na świecie przekroczyła 6 miliardów.Podaj w promilach, jaki był w tym okresie przyrost naturalny na świecie.

zad.2 W pewnym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. W klasie 1b, liczącej 30 uczniów jest 20 % więcej niż w 1a, a w klasie 1c jest 10% mniej uczniów niż w klasie 1b.
a) Ilu uczniów jest w klasie 1a?
b) Ilu uczniów jest w klasie 1c?
c) O ile procent więcej uczniów jest w klasie 1c nizw klasie 1a?
d) Jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy 1b (odpowiedź podaj w zaokrągleniu)

zad.3 Hrabia Marnotrawny przegrał w ciągu miesiąca 50% fortuny odziedziczonej po wuju. W następnym miesiącu pregrał 75% tego co zostało. Choć wygrał później 250 tysięcy dukatów, to został mu tylko milion. Ile dukatów warta była odziedziczona fortuna.

2

Odpowiedzi

2009-11-22T14:07:53+01:00
Zad1

lipiec 1998r - 5926mln - 100% - 1000prom.
lipiec 1999r - 6000mln - x

x=(6000mln * 100%)÷5926mln=101,2487%≈1012,49prom.
1012,49prom.-1000prom.=12,49prom.

Odp. W tym okresie przyrost naturalny na świecie wyniósł około 12,49 promili.

zad2

1b-30
1a-80% z 30
1c-90% z 30

a)1a- 0,8*30=24

b)1c- 0,9*30=27

c) w klasie 1c jest o 89% uczniów więcej niż w klasie 1a

d)30/81 *100%=3000%/81= około 37%
5 4 5
2009-11-22T14:20:39+01:00
Zad.1]6000mln=1000 promili→5926=x promili,,,x=1000×5926≈987,67→1000-987,67≈12,33 promile [taki był przyrost] zad.2]1b=30 osób =1,2x→x=30:1,2=25=liczba uczniów kl.1a,,,30-10%-30=30-0,1×30=30-3=27=liczba uczniów kl.1c,,,odsp.c]27:25=1,08→w 1 c jest o 8% więcej uczniów niż w 1a,,,odp.d]razem uczniowie=25+30+27=82=100%,,a 30=x%→x=30×100:82≈36,59% to uczniowie 1b,,,zad.3]x-fortuna cała,,,50%=0,5x,,,x-0,5x=0,5x,,,75% z 0,5x=0,75×0,5x=0,375x,,,1000000-250000=750000,,,x-0,5x-0,375x=0,125x=750000zł→x=6000000zł=taka była ta fortuna-pozdrawiam
4 2 4