Napoj z napelnionego po brzegi pucharku w kształcie stozka, przelano doszklanki w ksztalcie walca . czy szklanka zostala napelniona całkowicie ?
odpowiedz uzasadni

pucharek ma 12 cm szerokosci i 8 głebokosci
i walec ma 8 cm szerokosci i 8 głebokosci

1

Odpowiedzi

2009-05-17T10:31:49+02:00
Stożek jest równy 1/3 objętości walca (1/3 Pp*H) liczymy
Objętość pucharka:
1/3*6²*π*8=301,4 cm³
Objętość szklanki:
4²*π*8=401,94 cm³

Odp: Szklanka nie została uzupełniona do pełna ponieważ, maksymalna objetość pucharka nie była wytarczająca w przypadku objętości szklanki
1 2 1