Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T14:23:47+01:00
Część I.
Zakazy, czyli o tym, czego robić nie przystoi. Szlachcicowi i arystokracie nie wolno w zgodzie z własnym honorem i przysięgą wierności:

1. Obrażać Koronę, Króla, Królestwo lub symbole narodowe.
2. Krytykować Koronę w sposób wulgarny lub pozbawiony argumentów.
3. Obrazić inną osobę tego samego Stanu.
4. Rażąco uchybiać protokołom.
5. Dążyć do publicznego poniżenia Korony, Króla, Królestwa, innego szlachcica lub arystokraty.
6. Podejmować działania mogące ośmieszać lub poniżać samego siebie, przez co mogłoby ucierpieć dobre imię Stanu szlacheckiego i arystokratycznego lub Korony.
7. Ujawniać publicznie informacje pochodzące z rozmów prywatnych lub częściowo niejawnych forów i list dyskusyjnych; chyba, że wymaga tego bezpieczeństwo państwa.
8. Nawoływać do obalenia monarchy lub monarchii w sposób sprzeczny z prawem.
9. Odnosić się wulgarnie do innego szlachcica, arystokraty lub Króla.
10. Nie zachowywać szacunku dla osób tego samego Stanu, szczególnie wyższych tytułem.
11. Szerzyć kłamstwo.
12. Odmówić pomocy Koronie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i Narodu.
13. Działać wbrew prawu.
14. Odmówić przyjęcia funkcji w Heroldii lub Sądzie Parów.
15. Aprobować działania sprzeczne z niniejszym Kodeksem.

Część II.
Obowiązki, czyli jakie są powinności szlachty i arystokracji. Szlachcic i arystokrata, by zachować honor i nie złamać przysięgi wierności, mają obowiązek:

1. Stawiać się na wezwanie Korony, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo państwa i Narodu.
2. Ze wszystkich sił wspierać Królestwo, Koronę oraz Heroldię.
3. Posiadać herb.
4. Przyjmować powierzone funkcje w Heroldii i Sądzie Parów.
5. Dbać o dobre imię Korony, Królestwa oraz Stanu szlacheckiego i arystokratycznego.
6. Godnie reprezentować Królestwo poza jego granicami.
7. Zadość uczynić każdemu, komu jakąś szkodę bezprawnie i bezpodstawnie się wyrządziło.