Odpowiedzi

2009-05-17T12:26:12+02:00
Pierwszy List św. Piotra nie zajmuje się sprawami dogmatycznymi, lecz upominał i stwierdzał jaka jest prawdziwa łaska Boża (5,12). Nie pomijając cierpień jakich doznawali wierzący, wskazuje na Boży plan zbawienia, który urzeczywistni się gdyż prócz wraz z wiernymi są Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, dlatego też otrzymali oni więcej niż prorocy Starego Testamentu.

Przesłaniem listu jest to, że wszyscy powinni przez pogłębianie nauki Chrystusowej dojść do Boga. W stosunku do bliźnich mają zawsze postępować prawo i z czystym sumieniem, oraz stać się: "niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar" (2,5). Apostoł chce aby uświadomili sobie iż ich wiara jest cenniejsza od złota i aby "mocni w wierze" przeciwstawili się diabłu, który jest jak "lew ryczący" (5,8)

Jedynym nowym wątkiem w tym liście jest wspomnienie o zstąpieniu Chrystusa do Otchłani, gdzie: "poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu" (3,19).

Odczytywano go na nabożeństwach małoazjatyckich gmin kościelnych. Napisany długimi, trudnymi zdaniami był niezrozumiały i dopiero po kilkakrotnym czytaniu stawał się bardziej zrozumiały. Później rozesłano go także do innych gmin kościelnych, aby i tam odczytywano go w czasie nabożeństw. We wszystkich Kościołach był uważany za natchniony i przyjęty do kanonu Nowego Testamentu.

Niektórzy krytycy zaprzeczali prawdziwemu autorstwu Piotra, wysuwając różne argumenty, nie są one jednak przekonujące. Jak podaje sam Piotr list "napisałem przy pomocy Sylwana" (5,12) - chodzi o Sylasa, współpracownika św. Pawła stąd też podobieństwa z listami pawłowymi. Możliwe też, że jest to homilia, zawierająca części pierwotnej liturgii chrzcielnej.

4 4 4