Odpowiedzi

2009-11-22T14:10:58+01:00
Unowocześnił Armię Polską wprowadzając, Armię wybraniecką. Szlachta Polska zdecydowała, że z każdych dwudziestu łanów dóbr królewskich wystawiony będzie jeden chłop gotowy do walki. W ten sposób utworzono oddziały piechoty liczące 3000 żołnierzy.
- Zorganizował oddziały saperskie, które zajmowały się budową mostów, sypania umocnień i drążenia podkopów pod umocnieniami przeciwników.
- Na jego rozkaz przygotowano mapy, które ułatwiły prowadzenie walk na nieznanym terenie.
- Powiększył obszar Polski o Inflanty i ziemie połocką
2009-11-22T14:23:40+01:00
1. Stworzenie piechoty wybranieckiej, rekrutowanej z chłopów królewskich,
2. Unowocześnienie artylerii co pod koniec XVI w. wydatnie wzmocniło siłę Polski,
3. Powiększenie obszaru Polski o ziemie połocką i Inflanty,
2009-11-22T15:39:18+01:00
1.Za rządó Batorego Polsak była największym krajem w Europie
2.Polska yła państwem dualistycznym
3.Zdobyliśmy inflanty prócz Estoni
4.Powstała piechota wybraniecka
5.Polska była mocnym krajem na arenie narodowej