Zad1
Obwód rombu jest równy 10cm, a jeden z jego katów ma 40 stopni. oblicz długośc boku rombu. Oblicz miarę pozostałych katów rombu.

Zad2
Miary dwóch kolejnych katów równoległoboku różnią się o 40 stopni. Oblicz miary tych katów.

Zad3
Oblicz miary kątów rombu, wiedzac, że kąt ostry jest 5 razy mniejszy od kąta rozwartego.

2

Odpowiedzi

2009-11-22T14:24:23+01:00
Zad1.
4a=10cm / :4
a=2,5cm
L=40°
B=180°-40°=140°
zad2.
180°= x+(x+40°)
180°-40°=2x
2x=140°
x=70° 70°+40°=110°
odp. 70° i 110°
zad3.
L=5B
180°=L+B
180°=5B+B
180°=6B / :6
B= 30° L=5 x 30°= 150°
odp. 30° i 150°
1 5 1
2009-11-22T14:29:46+01:00

zad 2.
a-kąt pierwszy
a+40- kąt drugi
360- suma kątów w równoległoboku
a więc :
360= 2*a + 2*(a+40)
360=4a+80
280=4a
a= 70- miara pierwszego kąta
70+40=110- miara drugiego kąta

zad.3
a-miara kata ostrego
5a-miara kąta rozwartego
2*a+2*5a=360
2a+10a=360
a= 30 wiec :
5a= 150

1 1 1