Proszę o stworzenie programu w C++ tak aby sam przetwarzał dane z systemu dwójkowego (binarnego) na system dziesiętny i na odwrót.
mój mail: [email protected]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T14:51:29+01:00
#include <iostream>
using namespace std;

int bin2dec(const string & binarny)
{
int dec = 0;
string::size_type i = binarny.size();
while(i--)
if(binarny[i] == '1')
dec += 1 << (binarny.size() - i - 1);
else
if(binarny[i] != '0')
return 0;

return dec;
}
int main()
{
string bin;
int menu, dec;
cout << "1. Zmien liczbe dziesietna na binarna" << endl << "2. Zmien liczbe binarna na dziesietna" << endl << endl;
cout << "Twoj wybor: ";
cin >> menu;
if(menu == 2) {
cout << "Podaj liczbe binarnie: ";
cin >> bin;
cout << "Liczba binarna " + bin + " to dziesietnie: " << bin2dec(bin) << endl << endl;
}
if(menu == 1) {
cout << "Podaj liczbe dziesietnie: ";
cin >> dec;
cout << "Liczba dziesietna " << dec << " to binarnie: ";
for(int i = sizeof(dec); i >= 0; --i)
cout << (dec >> i & 1);
cout << endl << endl;
}
system("pause");
}

Skompilowane: http://www.wrzucaj.com/44556
Skompilowane w Dev-C++.