Tankowiec A i B oddalone od siebie o 100km. prędkość A = 54km/h a B=36km/h
a) czy po dwóch godzinach odległość między tankowcami będzie wynosić 2km

b) czy w każdej minucie prędkości tankowców będą wynosiły 600m/min i 0,2km/min
c) czy prędkość tankowca A wynosi 900m/min

3

Odpowiedzi

2009-11-22T14:27:43+01:00
A)
Tankowce mają razem prędkość 100km/h
Więc za godzinę będą oddalone o 100km.
Tak ja sądzę.
b)
Nie wiem
c)
Nie wiem
2009-11-22T14:30:18+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T14:38:43+01:00
A)Najpierw piszemy funkcje x(t) dla obu tankowców:
przyjmujemy, że tankowiec A znajduje się w punkcie 0, a tankowiec B jest w odległości 100km od niego.
t=2h
xoA=0 - położenie początkowe tankowca A
xoB=100km - położenie początkowe tankowca B

xA(t)=v1*t=54km/h*2h=108km (tankowiec A po 2 godzinach znajdzie się w odległości 108km od punktu 0)

xB(t)=xoB-v2*t=100km-36km/h*2h=100km-72km=28km (tankowiec B po 2 h znajdzie się w odległości 28km od punktu 0)

108km-28km=80km - odległość między tankowcami po 2 godzinach

Odpowiedź: Po 2 godzinach odległość między tankowcami będzie wynosiła 80km.
b)W tym podpunkcie (podobnie jak w następnym), musimy tylko i wyłącznie zamienić jednostki.
54km/h=900m/min
36km/h=0,6km/min
c)Odpowiedź do tego podpunktu jest już w poprzednim,
54km/h=900m/min, czyli TAK.