Wybierz po jednym przykładzie z każdej grupy. Następnie wymień przynajmniej dwa czynniki,które decydują o tym, że jest to obszar atrakcyjny lub mało atrakcyjny dla osiedlenia się ludności.

Obszar o małej gęstości zaludnienia:północna Kanada
Obszar o dużej gęstości zaludnienia:rejon Wielkich Jezior

1

Odpowiedzi

2009-11-22T14:51:54+01:00
Obszar o małej gęstości zaludnienia:północna Kanada
-ciężki warunki klimatyczne: temp. poniżej 0^C
-nieurodzajne gleby, krótki okres wegetacji roślin
-mały dostęp do wody

Obszar o dużej gęstości zaludnienia:rejon Wielkich Jezior
-duży dostęp do wody
-żyzne gleby
-dostęp do surowców
-przyjaźniejszy klimat dla człowieka
7 4 7