Uzupełnij zdania.
a) Pochodne węglowodorów to związki chemiczne zbudowane z następujących pierwiastków chemicznych;...........................
b)Alkohole to związki chemiczne........................
c) Grupą funkcjonalną alkoholi jest.........................
d) Nazwy alkoholi tworzy się od ............................. dodając ..................

1

Odpowiedzi

2009-11-22T14:30:16+01:00
A) węgiel, wodór, tlen
b)które w cząsteczkach zamiast jednego atomu wodoru majągrupę hydroksylową
c) -OH
d)nazw węglowodorów dodając końcówkę -ol
34 4 34