Proszę o pomoc! :P
Dział: Czas, Prędkość,Droga
Oto treść zadania:
Oblicz i wpisz prędkości poniższych obiektów:
a)
14km w 2 godz.
prędkość= ......km/h

500 m w 4 min.
prędkość=.....m/min.

300m w 12 sek.
prędkość=.....m/sek.
b)
16m w 20 sek.
......m w 1 min.
prędkość=.....m/min.

9km w 15 min.
......km w 1 h
prędkość=.....km/h

1000m w 12 min
......km w 1 h
prędkość=.....km/h

Proszę o pomoc!!!!!!!!!!!! z góry dzięki


3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T14:29:01+01:00
A)
14km w 2 godz.
prędkość= 7 km/h

500 m w 4 min.
prędkość= 7500 m/min.

300m w 12 sek.
prędkość=25 m/sek.
b)
16m w 20 sek.
48 m w 1 min.
prędkość=48 m/min.

9km w 15 min.
36 km w 1 h
prędkość=36 km/h

1000m w 12 min
5 km w 1 h
prędkość=5 km/h
2009-11-22T14:31:32+01:00
A)
7km/h
125m/min
25m/s
b)
48m
48m/min

36km
46km/h

5km
5km/h
2009-11-22T14:32:57+01:00
A) 14 km/2h /:2
7 km/h

500 m/4 min /:4
125 m/min

300 m/12 sek. /:12
25 m/sek

b) 16 m/20 sek /*3
48m w min
48 m/min

9km/15 min /*4
36 km/h

1000m/12 min /*5
5000m = 5km/12 min