Kilka zadań w jednym ... ale bardzo potrzebne ! Proszę tylko o poprawne odpowiedzi ! ;*

1. największym sukcesem dynastii Karolingów było:
a) zdobycie Hiszpanii
b) uzyskanie korony cesarskiej
c) zdobycie ziem słowiańskich
d) uzyskanie korony królewskiej

2. Pierwszym cesarzem państwa Karolingów byl:
a)Pepin mały
b)Karol Młot
c)Karol Wielki
d)Meroweusz

3. W 997 roku przybył na dwór Bolesława Chrobrego biskup-misjonasz:
a) Wacław
b) Wojciech
c) Bolesław
d) Otto

4. Unia lubelska została zawarta w roku:
a) 1525
b) 1561
c) 1569
d) 1572

5. Egipt należy do najstarszych cywilizacji, ponieważ, ........

6. Wymień znane zasady prawa rzymskiego:
1. ................
2. ................
3. ................
Z góry dziękuję ;***

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • penc
  • Rozwiązujący
2009-11-22T14:34:50+01:00
1b
2c
3b
4c
5powstał około 4 tysiąclecia p.n.e przez połaczenie dolnego i górnego Egiptu
6(nie wiem o jaki okres chodzi)
rzady ludu
nie każdy mógł mówić na spotkaniach
każdy musiał walczyć w obronie rzymu
1 1 1
2009-11-22T14:39:46+01:00
1. C
2. B
3. B
4. C
5. ponieważ płynie przez niego Nil, dzięki temu obszar ten był zasiedlany przez ludzi.
6.
a)podział na wolnych i niewolników
b)podział na obywateli rzymskich i nie rzymskich
c) jeńcy wojenni stawali się zawsze niewolnikami
1 2 1
2009-11-22T14:49:05+01:00
1. D
2. B
3. B
4. C
5.
Egipt należy do najstarszych cywilizacji, ponieważ swój początek ma w roku 6000 r.p.n.e., kiedy na terenie Egiptu rozwijać zaczęły się kultury o charakterze osiadłym i rolniczym, a już w 4 tysiącleciu przed Chrystusem zaobserwować już można było cechy społeczeństwa rozwarstwionego i zorganizowanego hierarchicznie.
6. (podam kilka znanych praw na przykładzie Prawa XII Tablic)
- Dziecko, które urodzi się zniekształcone, ma zostać szybko zabite. (Tablica IV)
- Jeśli ojciec sprzeda swego syna trzy razy, syn będzie zwolniony od powinności względem ojca. (Tablica IV)
- Jeśli ktoś został zabity podczas nocnej kradzieży, słusznie został zabity. (Tablica VIII)->Generalnie zadanie 6 ma mnóstwo odpowiedzi, gdyż prawo starożytnego Rzymu rozwijało się przez okres 14 wieków (od wieku VIII p.n.e aż do wieku VI n.e.), więc termin 'znane' jest bardzo rozciągnięty, ze względu na to że każdemu człowiekowi uwiły w pamięci te czy inne prawa. Jednak mimo wszystko Prawo XII Tablic jest rozpowszechnione najbardziej i najczęściej wspominane na lekcjach czy wykładach historii.