Uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli:
(nad każdą strzałką jest H₂O !!!)
a) CuCl₂→ .....+.....
b)......→ Na⁺ + HCO⁻₃
c) K₂SO₄→ .....+......
d) .......→Al³⁺ + 3NO⁻₃

Z podanych subst.,wybierz te, które rozpuszczone w wodzie ulegną dysocjacji jonowej. Zapisz dla nich odpowiednie równania reakcji dysocjacji:
CuO,Ca(OH)₂, NO, MgCl₂, Fe₂O₃, HNO₃

1

Odpowiedzi

2009-05-17T11:32:54+02:00
A)CuCl₂→ Cu²⁺ +2Cl⁻
B) Na HCO₃ →Na⁺ +HCO₃⁻
c)K₂SO₄→ 2K⁺ +SO₄²⁻
d)Al(NO₃)₃→ Al³⁺ + 3NO₃⁻


Ca(OH)₂→ Ca²⁺ +2OH⁻
MgCl₂→ Mg²⁺ +2Cl⁻
HNO₃→ H⁺ +NO³⁻
1 3 1