1. Zjawisko fizyczne polegające na przejściu substancji ze stanu pary do stanu ciekłego.
2. Substancja, której temperatura topnienia wynosi 80 stopni celsjusza.
3. substancja powstała po stopnieniu lodu.
4. substancja, która wrze w temperaturze - 253 stopni celsjusza
5. pojawia się zimą na drzewach lub przewodniach linii elektrycznych.
6. zjawisko polegające na przejściu substancji ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.
7. substancja, której temperatura wrzenia wynosi 35 stopni celsjusza .

1

Odpowiedzi

2009-11-22T15:03:29+01:00
1.Skraplanie
2.Naftalen
3.Woda
4.Wodór
5.Szadź
6.Sublimacja
7.Eter

Przerabiałam to sama z pewność jest dobrze ;p
21 4 21