Odpowiedzi

2009-11-22T14:38:24+01:00
Etyka:
1. zespół norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danej zbiorowości społ. (np. grupy społecznej, klasy, warstwy, środowiska);
2. filozoficzna nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinności oraz wytyczaniem zasad i norm moralnego postępowania.

Uniwersalny to wielofunkcyjny.
5 3 5
2009-11-22T14:39:01+01:00
ETYKA
dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

UNIWERSALNY
inaczej powszechny, ogólny.
4 3 4
2009-11-22T14:40:36+01:00
Etyka 1. dział filozofii rozpatrujacy zachowanie moralne, rozpatrywanie dobra i zła
2. zespół norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danej zbiorowości społ. (np. grupy społecznej, klasy, warstwy, środowiska);

uniwersalny- uniwersalny ogarniający całość, odpowiedni do wszystkiego; powszechny, ogólny, dla wszystkich
3 2 3