Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T14:49:27+01:00
Mieszko I ok. 960-25 V 992
Bolesław I Chrobry 992-17 VI 1025
Mieszko II Lambert 1025-10 V 1034
Kazimierz I Odnowiciel 1034-19 III 1058
Bolesław II Śmiały 1058-1079.
Władysław I Herman 1079-4 VI 1102
Bolesław III Krzywousty 1102-28 X 1138
Władysław II Wygnaniec 1138-1146
Bolesław IV Kędzierzawy 1146-1177
Mieszko III Stary 1173-1177
Kazimierz II Sprawiedliwy 1177-4 V 1194
Leszek Biały 1194-1227
Władysław III Laskonogi 1228-1231
Henryk I Brodaty 1232-1238
Henryk II Pobożny 1238-1241
Konrad Mazowiecki 1241-1243
Bolesław V Wstydliwy 1243-1279
Leszek II Czarny 1279-1288
Henryk IV Probus 1288-1290
Przemysł I Wielkopolski 1290-8 II 1296
Władysław Łokietek 1320-2 III 1333 .
Kazimierz III Wielki 1333-5 XI 1370
JAGIEL.
Władysław II Jagiełło 1386-(31 V/)1 VI 1434
Władysław III Warneńczyk 1434-10 XI 1444
Kazimierz IV Jagielończyk 1447-7 VI 1492
Jan I Olbracht 1492-17 VI 1501
Aleksander Jagiellończyk 1501-19 VIII 1506
Zygmunt I Stary 1506-1 IV 1548
Zygmunt II August 1530-7 VII 1572
2009-11-22T14:51:51+01:00
Mieszko1 (960-992)
Bolesław chrobry (992-1025)
Mieszko II (1025-1034)
Bolesław śmiały(1058 1079)
Władysław Herman (1079 1102)
Bolesław Krzywousty (1102 1138)
rozbicie dzielnicowe
Wł.Łokietek(1305 1333)
Kaź.Wielki(1370 1382)
Wł .Jagiełło (1386 1434)
Kaź. Jagiellończyk (1445 1492)
Jan Olbracht (1492 1501)
Aleksa.Jagiellończyk (1501 1506)
Zygmunt stary (1506 1548)
Zygmunt August (1548 1572)
2009-11-22T14:52:24+01:00
Mieszko I (960 - 992)
Bolesław chrobry (992 -1 025)
Mieszko II (1025 - 1034)
Bolesław śmiały(1058 - 1079)
Władysław Herman (1079 -1 102)
Bolesław Krzywousty (1102 - 1138)

Władysław II Jagiełło (ok. 1362 - 1434)
Jadwiga Andegaweńska (1374 - 1399)
Władysław III Warneńczyk (1424 - 1444)
Kazimierz IV Jagiellończyk (1427 - 1492)
Jan I Olbracht (1459 - 1501)
Aleksander Jagiellończyk (1461 - 1506)
Zygmunt I Stary (1467 - 1548)
Zygmunt August (1548 - 1572)