Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T15:16:32+01:00
Ludnośc Ameryk tworzą w wiekszości emigranci z Europy i Azji. Osiedlali się oni na wschodnim wybrzeżu i tam zakładali miasta, które sa bardzo dobrze zurbanizowane. Ameryka Północna została zasiedlona głównie przez Brytyjczyków i Francuzów, Ameryka środkowa i Południowa przez Hiszpanów i Portugalczyków.Emigranci z innych krajów europejskich, a takze z Azji wtapiali się w wielkie grupy ludnosci pochodzące z czterech narodów, które rozpoczeły kolonizacje. Pierwotna ludnoscią są Indianie, nalezacy do rasy żółtej.W XVII I XVIII wieku przywieziono z Afryki niewolnikó murzyńskich, którzy pracowali głownie na plantacjach. Współcześni mieszkańcy Ameryki w większości sa potomkami ludnosci napływowej tj. racy białej, rasy żółtej napływowej i miejscowej oraz ludnośc rasy czarnej. W wyniku mieszania się grup napływowych powstały rasy mieszane, Metysi, Mulaci, Zambo!!


Ameryka Północna cechuje się wysokim stopniem urbanizacji. Ludność miejska stanowi 74,7% w skali całego kontynentu.
Na obszarze Ameryki Północnej znajduje się największe na świecie Megalopolis (Bosnywash), które jest położone na wybrzeżu wschodnim. Liczy ono około 43 mln mieszkańców.


Największe miasta to:

Chicago

Hawana

Los Angeles

Nowy Jork

Meksyk

Największe zespoły miejskie tworzą:

Nowy Jork

Meksyk

Los Angeles

Chicago10 4 10
2009-11-22T15:34:41+01:00
Amerykę Północną zamieszkuje 524 mln ludzi (dane z 2007 roku), co stanowi około 8% ludności świata, głównie biali, czarni i Indianie. Gęstość zaludnienia jest niewielka w porównaniu do średniej gęstości zaludnienia świata i wynosi 21,5 osoby/km². Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne i jest następstwem silnego zróżnicowania warunków środowiska przyrodniczego. Najbardziej zaludnione tereny to: Bermudy - 1189 osób/km2 (1994) i Barbados 607 osób/km2 (1994), a najmniej zaludnione tereny to obszar Grenlandii (0,2 osób/km2 - 1992) i Kanada - 3 osoby/km2 (1994). Szczególnie ważnym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie ludności jest fakt, że ogromna powierzchnia kontynentu znajduje się pod wpływem klimatów: polarnego, subpolarnego i umiarkowanie chłodnego, co znacząco ogranicza możliwość trwałego egzystowania człowieka na północy. Kolejnym obszarem o niewielkiej koncentracji ludności są Kordyliery wraz z kotlinami śródgórskimi, a także obszary pustynne i półpustynne. W Ameryce Północnej można również wskazać obszary o wysokiej koncentracji ludności, np. pogranicze kanadyjsko-amerykańskie, północny wschód Stanów Zjednoczonych, niektóre odcinki wybrzeża Oceanu Spokojnego a także tereny ciągnące się od Meksyku po Gwatemalę. Państwami o największej gęstości zaludnienia w Ameryce Północnej są kraje wyspiarskiej części Ameryki Środkowej.
5 3 5