Na chodniku przy pewnej ulicy ustawione latarnie o wysokości 4 m, w odstępach co 8 m. Okazało się, że wysokość latarni została źle dobrana, gdyż między nimi pozostają na chodniku nieoświetlone pasy szerokości 2m. O ile wyższe powinny być latarnie, aby chodnik był dobrze oświetlony?

1

Odpowiedzi

2009-05-17T11:55:37+02:00