1. Wyjaśnij,dlaczego organizmy rozmnażające się płciowo mają większe możliwości przystosowania się do środowiska niż osobniki rozmnażające się bezpłciowo.

2. Podaj różnicę między podziałem komórki,a pączkowaniem.

Proszę o dobre i szybkie odpowiedzi ! ; [

1

Odpowiedzi

2009-11-22T14:57:51+01:00
1.W wyniku rozmnażania płciowego nowy organizm dziedziczy cechy obojga rodziców. Dzięki możliwości uzyskania różnych kombinacji cech powstaje potomstwo różnie przystosowane do warunków środowiska.
Natomiast rozmnażanie bezpłciowe prowadzi do powstania potomstwa identycznego z osobnikiem rodzicielskim. Potomstwo takie cechuje podobna wrażliwość na warunki środowiska.
2.i to i to to rozmnażanie bezpłciowe, różnice są takie, że:
-w czasie podziału komórka kopiuje swoje DNA(podział jądra komórkowego mitoza, mejoza i amitoza) i powstają dwa lub więcej organizmy potomne
-pączkowanie to proces w którym z organizmu matczynego wyrasta organizm potomny, kawałek zdolny do samodzielnego życia