Streszceznie ewangelii :

J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

3

Odpowiedzi

2009-11-22T15:25:36+01:00
Jezus rozmawia z Piłatem, który pyta się go czy On jest Królem żydowskim. Jezus powiedział mu, że jest Królem, ale nie z tego świata. Bo gdyby królestwo Jego było z tego świata, to jego podwładni nie dali by zrobić mu krzywdy. Jezus powiedział, że przyszedł na świat, aby głosić prawdę i ci którzy czynią dobrze i mówią prawdę, słuchają jego słowa.
2009-11-22T15:36:29+01:00
Trwa rozmowa między Piłatem a Jezusem. Piłat pyta sie czy Jezus jest królem żydowskim, odpowiada, że tak, ale nie z tego świata. Gdyby Królestwo Jezusa było z tego świata, to słudzy jego nie daliby, aby nie został wydany Żydom. Jezus narodził się aby dawać świadectwo prawdzie, bo każdy kto jest z prawdy słucha jego głosu.
2009-11-22T15:48:38+01:00
Ewangelia przedstawia rozmowę piłata z Jezusem. Piłat chcąc upewnić się czy Jezus słusznie został mu wydany pyta go czy jest królem. Jezus odpowiada że jest królem ale nie z tego świata, że w jego królestwie nie zostałby wydany, a na ziemi żydzi wydali go ponieważ nie są "z prawdy" i nie rozumieli co on do nich mówił. Piłat nie zrozumiał jego słów.