Odpowiedzi

2009-11-22T15:23:06+01:00
Przykladowe, najmocniejsze kwasy:
HCL H2SO4 HNO3 HCLO4
Mocne zasady:
NAOH, KOH, CSOH, RBOH ) I GRUPA
CA(0H)2, BA(0H)2, SR(0H)2, MG(0H)2 ) II
Słabe kwasy:
H2CO3, H2CO3
Słabe zasady:
Cu(OH)2, NH4OH


Elektrolity te dzieli się na mocne i słabe, w zależności od ich stopnia dysocjacji:

* elektrolity mocne, całkowicie zdysocjowane na jony: wodorotlenki litowców i berylowców; wyłączając wodorotlenek berylu oraz magnezu, kwasy, np. HCl, HI, HBr, H2SO4, HNO3, HClO4, oraz większość nieorganicznych soli rozpuszczalnych w wodzie (do wyjątków należą np. sole rtęci - Hg(CN)2, Hg2Cl2 - w których wiązanie metalu z anionem" jest w dużym stopniu kowalencyjne) - takie sole tworzą kryształy jonowe.
* elektrolity słabe: tylko częściowo zdysocjowane na jony - H2S, H2SO3, HNO2, CH3COOH.

* elektrolity binarne - dysocjują na kationy i aniony w takiej samej ilości

a do pierwszego zadania napisz jakie to mają być sole/