Do U-rurki wlano rtęć. następnie do jednego ramienia nalano oliwy, której słupek miał wysokość h=20cm. do drugiego ramienia wlano wodę. powierzchnia styku rtęci z oliwą i wody w obu ramionach znajduje sięna jednakowym poziomie, gdy wysokość słupa wynosi h=18cm. oblicz gęstość oliwy

1

Odpowiedzi

2009-05-17T19:39:26+02:00
Pw = po
p = dgh
d-gestosc
g - przyspieszenie ziemskie
h - wysokosc słupka
dane:
d(wody) = 1000 kg/m³
h(o) =20cm = 0,2m
h(w) = 18cm - 0,18m
d(w)* g * h(w) = d(o)* g * h(o)
g sie skraca
d(o) = d(w)* h(w) / h(o)
d(o) = 1000*0,18 / 0,2 = 900 kg / m³