Odpowiedzi

2009-11-22T15:31:56+01:00
Siarczan(VI) żelaza(III) – sól kwasu siarkowego i żelaza na III stopniu utlenienia o wzorze sumarycznym Fe2(SO4)3.
Jego 40% wodny roztwór stosowany jest jako koagulant w procesie oczyszczania ścieków.
Siarczan żelaza tworzy bezbarwne,żółtawe kryształy, bezwodny stanowi biało-żółty bezpostaciowy proszek.
Otrzymywanie
W domowych warunkach można go otrzymać dwuetapowo:

* działając rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI) na żelazo:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

* następnie do otrzymanego roztworu dodać roztwór nadtlenku wodoru (lub, co bardziej pracochłonne przefiltrować roztwór i wysuszyć go):

6FeSO4 + 3H2O2 → 2Fe2(SO4)3 + 2Fe(OH)3↓
2 4 2