Odpowiedzi

  • rsf5
  • Rozwiązujący
2009-11-22T15:30:45+01:00
Działając rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI) na żelazo:
Fe + H₂SO₄ → FeSO₄ + H₂↑

następnie do otrzymanego roztworu dodać roztwór nadtlenku wodoru (lub, co bardziej pracochłonne przefiltrować roztwór i wysuszyć go):
6FeSO₄ + 3H₂O₂ → 2Fe₂(SO₄)₃ + 2Fe(OH)₃↓

Tworzy bezbarwne,żółtawe kryształy, bezwodny stanowi biało-żółty bezpostaciowy proszek.