Bardzo was proszę o napisanie streszczenia ewangelii i komentarza z 22 listopada na jutro pilne .Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie.
Oto ewangelia

Jezus przed Piłatem
Piłat więc znowu wrócił do pretorium, przywołał Jezusa i zapytał Go: "Czy Ty jesteś królem Żydów?" Jezus rzekł: "Mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci to o Mnie? Wówczas Piłat powiedział: "Czyż ja jestem Żydem? To Twój naród i wyżsi kapłani wydali mi Ciebie. Co zrobiłeś?". Jezus rzekł: "Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi poddani walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś moje królestwo nie jest stąd. Wówcza Piłat rzekł Mu: "A więc jesteś krółem". Jezus odparł: "To ty mówsz, że jestem królem. Ja urodziłem się i przyszedłem na świat po to, aby dać świadectwo prawdzie . Każdy, kto jest z prawdy, jest mi posłuszny".

3

Odpowiedzi

2009-11-22T15:33:39+01:00
Jezus rozmawia z Piłatem, który pyta się go czy On jest Królem żydowskim. Jezus odpowiada, że jest Królem, ale nie z tego świata, bo gdyby królestwo Jego było z tego świata, to jego podwładni nie dali by zrobić mu krzywdy i próbowali by go odbić. Jezus mówi, że przyszedł na świat, aby głosić prawe, a każdy kto uwierzy w jego słowo będzie Jego wyznawcą (będzie Mu posłuszny).
2009-11-22T15:35:43+01:00
Jezus rozmawia z Piłatem, który pyta się go czy On jest Królem żydowskim. Jezus odpowiada, że jest Królem, ale nie z tego świata, bo gdyby królestwo Jego było z tego świata, to jego podwładni nie dali by zrobić mu krzywdy i próbowali by go odbić. Jezus mówi, że przyszedł na świat, aby głosić prawe, a każdy kto uwierzy w jego słowo będzie Jego wyznawcą (będzie Mu posłuszny).
2009-11-22T15:49:21+01:00
Jezus rozmawia z Piłatem, który pyta się go czy On jest Królem żydowskim. Jezus powiedział mu, że jest Królem, ale nie z tego świata. Bo gdyby królestwo Jego było z tego świata, to jego podwładni nie dali by zrobić mu krzywdy. Jezus powiedział, że przyszedł na świat, aby głosić prawdę i ci którzy czynią dobrze i mówią prawdę, słuchają jego słowa.