Odpowiedzi

2009-11-22T15:36:34+01:00
A² + b² = c²
12² + 19² = c²
144 + 361 = c²
505 = c²
c = √505
2009-11-22T15:40:54+01:00
Zacznijmy od rysunku. (Jest on w załącznikach)

Obliczamy długość przeciwprostokątnej:

BC = √AB²+AC²=√144+81=√225=15.

Porównajmy teraz dwa wzory na pole trójkąta:

½BC x h = ½AB X AC / x2
15h = 12x9
h=36/5

Odpowiedź: 36/5