1. Jeden z boków prostokąta ma długość 6 cm , a przekątna jest o 4 cm dłuższa. Znajdź długość drugiego boku i oblicz pole prostokąta .
2. W klasach 6a i 6b było razem 57 uczniów. W zawodach sportowych wzięło udział 80 % uczniów klasy 6a i 75 % klasy 6b , co stanowiło razem 44 uczniów. Ile uczniów liczyła każda z tych klas.
3.Krótsza przekątna dzieli trapez prostokątny na dwa trójkąty , z których jeden jest równoboczny. Wysokość trapezu wynosi 4 pod pierwiastek 3 cm. Oblicz pole tego trapezu .
Proszę o pomoc ; **

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T15:49:00+01:00
Zad.1]z pitagorasa oblicz drugi bok prostokąta:a=√10²-6²=√100-36=√64=8→pole prostokata=ab=6×8=48cm² zad.2]x-liczba uczniów 6a,,y-liczba uczniów 6b,,czyli x+y=57,,,0,8x+0,75y=44,,to jest układ równań ,ale nie umiem tego tak napisać i wychodzi mi w jednym ciągu,,dalej[ty to pisz kazde równanie od nowej linijki]:x=57-y,,0,8(57-y)+0,75y=44,,,45,6-0,8y+0,75y=44,,,-0,05y=-1,6 czyli y=32,,, x=57-y=57-32=25 odp.klasa 6a miała 25,a 6b 32 uczniów. zad.3]ze wzoru na h Δ równobocznego wylicz podstawę dolną:h=a√3:2=4√3,czyli a√3=8√3,czyli a=8cm,,,wysokosc Δ równobocznego podzieliła podstawę na pół,więc górna podstawa ma 4cm,,,pole trapezu=½(a+b)×h=½(4+8) ×4√3=24√3cm²-pozdrawiam