1.70 % ludzi zatrudnionych w fabryce stanowią osoby poniżej pięćdziesiątego roku życia, a 75 osób przekroczyło już ten wiek. Ilu pracowników zatrudnia fabryka.
2.Zarobek pracownika wraz z 25 % premią wyniósł 3000. Ile złotych premii otrzymał pracownik?
3.Ile procent soli znajduje się w roztworze otrzymanym z 50 g soli i 150 g wody?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T15:52:10+01:00
Zad.1.
100% - 70% = 30%

30% - 75
100% - x

x = 100% * 75 / 30% = 250

Odp: Fabryka zatrudnia 250 pracowników.

Zad.2.
125% - 3000zł
25% - x

x = 25% * 3000zł / 125% = 600zł

Odp: Pracownik otrzymał 600zł premii.

Zad.3.
50g / (150g + 50g) * 100% = 25%
2009-11-22T15:52:08+01:00
1.30% to 75 75:0,3=250 fabryka liczy 250 osób
2.125% to 3000 3000:1,25=2400 3000-2400=600zł premii
3.50+150=20 50 z 200=50:200=0,25=25% soli w roztworze
2009-11-22T15:59:00+01:00
1.70 % ludzi zatrudnionych w fabryce stanowią osoby poniżej pięćdziesiątego roku życia, a 75 osób przekroczyło już ten wiek. Ilu pracowników zatrudnia fabryka.
2.Zarobek pracownika wraz z 25 % premią wyniósł 3000. Ile złotych premii otrzymał pracownik?
3.Ile procent soli znajduje się w roztworze otrzymanym z 50 g soli i 150 g wody?

Ad 1.
Rozwiązanie:
70% ------ x ludzi
100% - 70% ----- 75 ludzi

x= 75 * 70 / 100 - 70
x= 75 * 70 / 30
x= 5250 / 30
x= 175

175 + 75 = 250

Odp.: Fabryka zatrudnia 250 osób


Ad 2.
3000zł - zarobek z premią
x- zarobek bez premii
3000 - x = premia

3000 --- 125%
x --- 100%

x= 3000 * 100 / 125
x=2400

3000 - 2400 = 600

Odp.: premia wynosi 600 złAd 3.
Rozwiązanie:
200g --- 100%
50g --- x%


x= 100 * 50 / 200
x= 5000 / 200
x= 25