Zad 1
Marek rozciął pasek papieru na dwie części tak, że stosunek długości pierwszej z nich do długości drugiej wynosił 7:13. Jaki procent długości całego paska papieru stanowi jego cena po obniżce?

Zad 2
Wujek Agnieszki zmieszał 12 litrów 90% roztworu pewnego soku z 8 litrami 95% roztworu tego samego soku. Ilu procentowy roztwór soku otrzymał?

Jeśli można to proszę o zamieszczenie i obliczeń, i odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

2009-11-22T15:56:25+01:00