1. Najmniejszą wartością funkcji f(x)=x²-6x+8 w przedziale <4,5> jest:
A.0,
B.3,
C.9,
D.-16

2. Wykres funkcji y=(2/x)-5 ma jeden punkt wspólny z prostą o równaniu:
A. y=-5,
B. y=5,
C. x=0,
D. y=-x-5

3. Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an=2n+3. Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 50 jest równa:
A. 23,
B. 24,
C. 25,
D. 26

4. Liczby ¼,x,½ tworzą rosnący ciąg geometryczny. Liczba x może być równa:
A. ⅓,
B. ⅜,
C. √2/4,
D. √2

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-22T15:54:34+01:00