Odpowiedzi

  • Dota
  • Początkujący
2009-05-17T14:17:56+02:00
Sinα= r/l
sinα=0,6
l=15cm

0,6 = r / 15cm
r = 15cm * 0,6
r = 9cm

l² =H² * r²
H² = l² - r²
H² = (15cm)² - (9cm)²
H² = 225cm² - 81cm²
H² = 144cm²
H = 12cm

V = 1/3π r²*H
V = 1/3*π*(9cm)²*12cm
V = 1/3*81cm²*12cm*π
V =324π cm³
3 2 3