Odpowiedzi

2009-11-22T16:15:34+01:00
Vp=25 m/s (początkowa)
Vk=40 m/s (końcowa)
a= 3 m/s^2

------
t = ?
s = ?
-------
Vk=Vp+at
40=25+3t
t=5 s

s=Vp*t+ (a*t^2)/2
s= 162,5 m
2009-11-22T16:18:20+01:00
T=V-Voi to podzielić przez a
t=40m/s - 25m/si to wszystko podzielić przez 3m/s2=15m/s podzielić przez 3m/s2=5s

s=at2 podzielić przez 2
s= 3m/s2 * 5s do kwadratu i podzielic to wszystko przez 2= 37,5m