Odpowiedzi

2009-11-22T17:01:35+01:00
Dane:
s1=10cm=0.1m
s2=40cm=0.4m
a=g
g=10m/s²
Zakładam jeszcze, że masa ciała A równa jest masie ciała B.

Szukamy:
t1=?
t2=?

Wzór:
s=(at²):2
s=(gt²):2
2s=gt²
(2s):g=t²
√{(2s):g}=t

Liczymy ile czasu potrzebuje ciało A, żeby spaść na ziemię:
t1=√{(0.1m×2):10m/s²}=√{0.2m:10m/s²}=√0.02s²=0.02s

Liczymy ile czasu potrzebuje ciało B, żeby spaść na ziemię:
t2=√{(0.4m×2):10m/s²}=√{0.8m:10m/s²}=√0.08s²=0.08s

Teraz liczymy ile razy dłużej ciało B będzie spadało od ciała A:
0.08s:0.02s=4

Odpowiedź: Ciało B będzie spadało od ciała A 4 razy dłużej.