Odpowiedzi

2009-11-22T16:30:31+01:00
1. Koncepcja zaproponowana po 1 wojnie światowej prez Romana Dmowskiego.
Zakładał on, że polska granica na wschodzie powinna sięgać tam, gdie
możliwa będzie pełna asymilacja mieszkających na tych terenach
mniejszości narodowych.Twierdził, że nie należy wcielać do Polski zbyt wielu ziem na wschodzie, a jedynie te, które są zamieszkiwane w większości przez Polaków.
2. Granice Polski kształtowały się długo i z wielkimi problemami. W trudnej sytuacji w końcu 1918 roku znalazła się Galicja Wschodnia, z głównym ośrodkiem we Lwowie, gdzie większość etniczną stanowili Polacy. Lwów był w tym czasie jednym z najbardziej prężnych ośrodków polskiej kultury. W lutym 1918 roku państwa centralne podpisały układ w Brześciu z Radą Centralną Ukraińską. Układ ten przyznawał Ukraińcom nie tylko Galicję Wschodnią ze Lwowem, ale także Chełmszczyznę. Opierając się na tym traktacie stacjonująca na Ukrainie Centralna Rada Ukraińska postanowiła zbrojnie zająć Galicję Wschodnią i uniemożliwić tym samym Polakom włączenie jej w skład państwa polskiego.
3.