Bardzo bym prosił o przetłumaczenie recenzji na język angielski, mam już ją zrobioną ale zawsze miałem problemy z tłumaczeniem. Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś się tego podejmie. :> Jestem w 2 klasie gimnazjum, a oto recenzja:

Doktor Gregory House ma kiepskie podejście do pacjentów. Najchętniej nie miałby go wcale - nie lubi rozmawiać z pacjentami i unika tego za wszelką cenę. Jest leniwy, brutalnie szczery, niegrzeczny i uzależniony od środków przeciwbólowych. Dr House jest równocześnie znakomitym, światowej klasy diagnostą. Jego niekonwencjonalne podejście, bezbłędny instynkt i potrzeba rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadek medycznych sprawia, że skierowane do niego zostają przypadki, z którymi inni lekarze nie mogą sobie poradzić. Do pomocy Dr House dobrał sobie grupę młodych lekarzy: neurologa Erica Foremana, immunologa Allison Cameron i internistę Roberta Chase'a, którym potrafi zlecić tak niekonwencjonalne zadania, jak nielegalne przeszukanie domu pacjenta.

Oglądałem wszystkie sezony tego serialu i uważam ze jest porostu genialny bardzo ciekawy jeżeli chodzi o medycynę no i te niekonwencjonalne metody leczenia i wykrywanie chorób. A przy tym jest sporo humoru.

Podwładni Housa (też lekarze) nie maja z nim lekkiego życia. całość ta tworzy naprawdę bardzo dobry serial. Bardzo polecam, mi się spodobał ten serial.

P.S. Z góry wielkie dzięki. :p

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-05-17T13:48:53+02:00
The Gregory Doctor has the House crummy approach towards patients. Most willingly he wouldn't have it at all - he doesn't like to talk to patients and he is avoiding it at all costs. He is lazy, brutally sincere, rude and dependent on painkillers. Dr. the House is an outstanding, world-class diagnostician at the same time. His unconventional approach, correct instinct and the need of solving the most complicated medical riddles causes, that directed at him cases, with which other doctors cannot advise themselves are remaining. The Dr. selected the House to the aid for himself group of young doctors: of neurologist of Eric Foremana, of immunologist Allison Cameron and Robert's specialist in internal medicine Chase'a which is able to commission such unconventional tasks, to as illegal searching the house of the patient.

I watched all seasons of these series and I think around is of lichen brilliant very interesting as for medicine and these unconventional procedures and detecting diseases. And there is quite a lot of humour in addition. Housa subordinates (also doctors) of not a May with it of slight life. this integrity is creating very good series really. Very much I recommend, these series appealed to me.