W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45 m3 ziemi, z której usypano kopiec w kształcie stożka. Jego pole podstawy jest równe
54 m2. Oblicz wysokość kopca, pamiętając, że objętość stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości. Zapisz obliczenia

1

Odpowiedzi

2009-11-22T16:20:58+01:00
V=45m³ V-objętość stożka, Pp-pole podstawy stożka,
Pp=54m² H-wysokość stożka
V=⅓×Pp×H
45m³=⅓×54m²×H
H=45m³÷18m²
H=2,5m


Odp.: Wysokość stożka wynosi 2,5m.