Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-22T16:13:51+01:00
Magazyn to czasopismo, najczęściej tygodnik Jest uzupełnieniem codziennych wydań określonej gazety, wydawane przez tego samego wydawcę co gazeta, często drukowane na lepszym papierze i o bogatszej zawartości graficznej niż wydania codzienne, lub następnego dnia ze względu na najważniejsze wydarzenia w skali tygodnia związane z tematyką gazety.

Magazyn jest to obiekt budowlany przystosowany do składowania i przemieszczania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko), plac półosłonięty (wiata), część budowli, całą budowlę lub kilka budowli magazynowych.
2009-11-22T16:15:43+01:00
Magazyn (obiekt), jest to duże pomieszczenie do przechowywania i sładowania zapasów na wyodrębnionej przestrzeni.
magazyn (czasopismo) - czasopismo, będące uzupełnieniem wydań określonej gazety.