Odpowiedzi

2009-11-22T16:29:15+01:00
7 listopada powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej.Na jego czele stanął PPS Ignacy Daszyński, a władzę nad wojskiem otrzymał Edward Rydz-Śmigły.Rząd ogłosił utworzenie demokratycznego państwa polskiego, zapowiedział reformy gospodarcze i społeczne oraz powołanie w demokratycznych wyborach sejmu ustawodawczego.
11 listopada Niemcy podpisały zawieszenie broni i zobowiązały się do opuszczenia wszystkich terenów zajętych podczas wojny oraz Azacji, Lotaryngii i kolonii w Afryce, ponadto do wydania państwom Ententy większości broni, samolotów, samochodów, lokomotyw, wagonów oraz floty wojennej.
11 listopada ukazała się odezwa Rady Regencyjnej do narodu, Józefowi Piłsudskiemu przekaznao władzę wojskową, w trzy dni później cywilną, którą sprawował jako Naczelnik Państwa.Piłsudskiemu podporządkował się rząd lubelski oraz Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie.Powstał rząd centralny z premierem Jędrzejem Moraczewskim.Rżad ogłosił "całkowite równouprawnienie wszystkich obywateli bez różnicy wyznania, narodowości, wolność sumienia słowa, druku, zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawoowych i strajków oraz ośmiogodzinny dzień roboczy we wszystkich gałęziach przemysłu, rzemiosła i handlu" oraz "utworzenie powszechnej, świeckiej, bezpłatnej szkoły, dostępnej jednakowo dla wszystkich bez względu na stan majątkowy"
1 5 1